Gemeentelijke impactanalyse

Onderzoek bezoekerseconomie Leiden

Sectoren en bezoekerstypen, vergeleken met andere Nederlandse steden

Als onderdeel van haar visie op de bezoekerseconomie, maakte Gemeente Leiden inzichtelijk hoe die bezoekerseconomie op dit moment is samengesteld qua sectoren en typen bezoekers en hoe dit zich verhoudt tot andere steden in Nederland. Uniek is dat er integraal werd gekeken naar de binnenstad, met alle sectoren die hier samen de bezoekerseconomie vormen.

Analyse gemeente Leiden