Copyright: © Mirjam van Santen

Impactanalyse

Bezoek heeft effect op een bestemming, op diverse manieren. De impactanalyse brengt dit effect in beeld als de netto impact van bezoek.

Zo groot mogelijke positieve impact

Met bestemmingsmanagement streven we naar een zo groot mogelijke positieve netto impact van bezoek aan een bestemming - op economisch, sociaal-maatschappelijk en ecologisch vlak. Inzicht in de positieve en negatieve impact van bezoek helpt bij het bepalen van de ontwikkelopgave voor een bestemming.

Landelijke impactanalyse

Voorbeelden voor impactanalyse op landelijke schaal, zoals Staat van de bestemming NL en onderzoek CELTH.

Gemeentelijke impactanalyse

Impactanalyse op gemeentelijk niveau door bijvoorbeeld gemeente Leiden.