Landelijke impactanalyse

Staat van de Bestemming Nederland

Inzicht in de staat van duurzaam toerisme in Nederland

Met De Staat van Bestemming Nederland werd een dashboard gecreëerd dat inzicht geeft in belangrijke indicatoren van de economische, sociaal-maatschappelijke en ecologische impact van toerisme in Nederland.

Dashboard Staat van de bestemming NL


Onderzoek CELTH

Bredere maatschappelijke waarde gastvrijheidsdomein in beeld

CELTH onderzocht de bredere maatschappelijke waarde van het gastvrijheidsdomein. De centrale onderzoeksvragen waren:

  1. Wat zou Nederland verliezen als de gastvrijheidssector inboet aan kracht?
  2. Wat is nodig om de maatschappelijke waarde van het gastvrijheidssector te behouden en mogelijk te vergroten?

Waarde hele gastvrijheidssector in kaart