Hotel Neutraal

Verduurzaming moet, ook in het hotelwezen. Het belang van deze transitie wordt algemeen onderkend, maar bij de implementatie kunnen veel hotels wel wat ondersteuning gebruiken. Rotterdam ging in oktober 2022 daarom van start met Hotel Neutraal. Met concrete stappen helpt dit collectief hotels bij de verduurzaming van hun onderneming. De overall-ambitie van Hotel Neutraal is een toekomstgerichte, energieneutrale en circulaire Rotterdamse hotelsector in 2050.

Koplopergroep van zestien Rotterdamse hotels

Hotel Neutraal ging van start als een collectief van de Gemeente Rotterdam, Rotterdam Partners, Green Leisure Group en BlueCity. Deze partijen gingen aan de slag met de verduurzaming van zestien Rotterdamse accommodaties, de koplopergroep. Gezamenlijk worden concrete en belangrijke stappen gezet op weg naar een CO2-neutrale en circulaire toekomst. Hotel Neutraal maakte een vliegende start en streefde ernaar om in het tweede jaar van zijn bestaan de 25 deelnemende hotels aan te tikken.

Slimme samenwerkingen

Hotel Neutraal stroopte de Rotterdamse mouwen op en ging aan de slag met zowel de deelnemende hotels als projectpartners en expertpartijen. Het concept strekt zich verder uit naar ketenpartners en leveranciers. Het collectief zoekt hierbij naar slimme samenwerkingen tussen hotels en andere partijen in de keten.

Collectieve opgaven en uitdagingen

Hotel Neutraal werkt sterk op maat, met individuele scans en projectplannen. Maar binnen het collectief worden steeds concrete projecten opgezet en uitgevoerd. De deelnemende hotels treffen elkaar onder meer tijdens inspiratiesessies en in werkgroepen. De werkgroepen organiseert Hotel Neutraal vanaf de start in februari 2023 rondom thema’s die niet zonder meer zijn uit te werken voor de hotelondernemers. Denk aan verduurzaming van de gebouwen, voedselverspilling, verbanning van single-use plastics, duurzaam textiel, inkoop van duurzamer en lokaal voedsel en duurzame bezoekersmobiliteit.

Werkgroep monumentale panden

Door collectief op te trekken en de juiste expertise aan te haken, wordt het voor de individuele hotels mogelijk om stappen te zetten. Zo kwam de eerste werkgroep in november 2023 tot stand rondom exploitatie van hotels in monumentale panden. Deze hoteliers lopen bij verdere verduurzaming, zoals van het dak en de beglazing, aan tegen wettelijke barrières. Binnen de werkgroep zijn energiescans uitgevoerd. Met Gemeente Rotterdam werden de uitkomsten hiervan besproken. Gezamenlijk wordt nu bekeken hoe binnen de kaders van wetgeving maatregelen voor verduurzaming toch zoveel mogelijk geïmplementeerd kunnen worden.

Met de additionele financiering vanuit het Impulsbudget wil Hotel Neutraal meer collectieve werkgroepen formeren, om zo specifieke thema's en uitdagingen aan te pakken die de Rotterdamse hotels op weg helpen naar een klimaatneutraal en circulair 2050.

Brede impact

De duurzame bijdrage van Hotel Neutraal aan het welzijn van de stad en zijn inwoners en bezoekers komt vooral tot uiting in een lagere CO2-uitstoot en een grotere biodiversiteit. De impact is echter groter dan dat, doordat de hotels verduurzamen in de breedte, met opgaven variërend van circulariteit, mobiliteit en voedsel- en verpakkingsverspilling tot maatschappelijke betrokkenheid en energie. Hiervan profiteert de hele stad.

Onderdeel van positionering bezoekerseconomie

Zelfs de profilering van het lokale toeristische aanbod is hierbij gebaat. Want verduurzaming wordt met Hotel Neutraal op organische wijze een logisch onderdeel van de positionering van de Rotterdamse bezoekerseconomie. Hoewel het geen streven is, zou hiermee een aanpak kunnen ontstaan die ook relevant is voor andere bestemmingen.

   Budget

   Totaalkosten van het project € 100.000,-
   Toegekende ondersteuning vanuit het impulsbudget € 25.000,-


   Planning

   Het project ging van start op 16 oktober 2022. Als einddatum staat genoteerd 31 december 2024.
   De verantwoording van de besteding van het landelijke Impulsbudget is inmiddels beschikbaar.

   Lees meer over Hotel Neutraal

   Contactpersoon

   Félice van Acker Blommers, Marketing Manager, Rotterdam Partners