Projectverantwoording: Open Museum Maand

VVV Waterland van Friesland

1. Wat was het beoogde resultaat van het project waarvoor het impulsbudget is ingezet?

Het Impulsbudget is ingezet voor de hele breedte van het project Open Museum Maand. Een project waarbij we onze bestemming verder hebben willen ontwikkelen. Alle beoogde resultaten zijn te vinden in het eerder ingestuurde projectplan. In het kort zijn de belangrijkste:

 • cultuur ondersteunen;
 • blijvende verbindende structuur;
 • seizoen verlengen;
 • llogies accommodaties betrekken;
 • duurzaam vervoer;
 • inwoners laten profiteren;
 • bijdragen aan inclusiviteit.

Daarbij kwamen aanvullende praktische doelstellingen:

 • minimaal 15 duizend bezoekers in de musea in november (verdubbeling t.o.v. 2022);
 • 2,5 miljoen media bereik en 500.000 PR bereik;
 • 10% groei in museumbezoek in de maanden juli en augustus 2023 t.o.v. 2022;
 • inzicht in reden bezoekintentie via bezoekersonderzoek;
 • 50 nieuwe ambassadeurs via de museum bustour;
 • 20 actief betrokken logies accommodaties;
 • adviesrapport Fryslân voor provincie brede implementatie.

2. Is het beoogde resultaat behaald? En zo ja, was dit dankzij het impulsbudget of was het een combinatie van factoren? Graag toelichten.

Ja we kunnen stellen dat praktisch alle doelen zijn behaald. Zie daardoor in eerste instantie de pagina met de resultaten van de Open Museum Maand.

Wat betreft het punt ‘duurzaam vervoerd’. Hier zijn we niet uitgekomen op gratis vervoer maar op een dagticket voor het OV van 9,95 p.p. waarbij kinderen t/m 12 jaar gratis mee mochten reizen.Daarnaast sturen we los een PDF van een PowerPoint waar de resultaten in staan van de aanvullende praktische doelstellingen.

De bijdrage van het impulsbudget is erg belangrijk geweest voor het succes. Er heerste vooral bij grotere fondsen best wat scepsis rond het project. Ten eerste om vijftien musea samen te laten werken en ten tweede vanwege de gratis toegang. Het project heeft laten zien dat samenwerken is gelukt en dat de gratis toegang een groot effect heeft gehad in cultuur bereikbaarder te maken. Dit laatste is een groot thema voor cultuur en we zijn bijzonder blij dat we hier op deze manier een bijdrage aan hebben mogen leveren.

Over het verloop van het project:

3. Wat zijn waardevolle leermomenten geweest bij de uitvoering/opstart van het project?

 • Het hele communicatie traject met de musea is een groot leermoment geweest. Ondanks dat we dit strak en helder hebben geprobeerd te doen, merk je dat het een grote opgave is geweest om alle informatie die we wilden delen in goede brokken aan te leveren. Daarnaast werk je (gedeeltelijk) met musea waar alleen vrijwilligers actief zijn die niet snel op alles kunnen schakelen.

 • Het financiële model voor uitbetaling richting de musea wat we hebben ontwikkeld was een groot durftraject met het nodige risico aan de kant van ons als organisatie. Uiteindelijk heeft dit goed uitgepakt en zijn we een stuk wijzer geworden voor volgende edities.
 • Daarbij zie je dat eigen bewoners echt te activeren zijn. Dat heeft indirect ook een hele grote positieve uitstraling op ons als organisatie.

4. Welke tips zou je aan andere bestemmingen willen meegeven naar aanleiding van dit project? Wat moeten bestemmingen vooral wel, maar ook vooral níet doen?

Wij vonden het erg waardevol dat we de inwoner zelf zo goed hebben kunnen bereiken. Vanuit hun enthousiasme zal in volgende edities ook het toerisme beter aan de Museum Maand gekoppeld kunnen worden. Vanuit het idee van brede welvaart is het erg belangrijk dat de inwoners ook voldoende profiteren en dat er niet alleen gekeken wordt naar profijt voor toeristen.

Samenwerking en legacy

5. Met welke partijen is samengewerkt om dit project tot stand te brengen/op te starten?

 • 15 musea;
 • gemeente Súdwest-Fryslân;
 • gemeente de Fryske Marren;
 • Toerisme Alliantie Friesland;
 • provincie Friesland;
 • werkteam van de Provinciale opgave Toeristische Kennis voor de Toekomst, onderdeel van Gastvrij Fryslân;
 • Merk Fryslân.

6. Wat is de legacy van het project dat met behulp van het impulsbudget is gerealiseerd/opgestart? Met andere woorden, wat laten jullie met het project achter op korte en op lange termijn? (Denk aan een opgeleverd concept, een gebouw, een stuk land met een bijzondere bestemming)

Dit zijn verschillende onderdelen:

 1. De (politieke) wens om jaarlijks dit evenement terug te laten keren.
 2. Musea die hebben aangegeven door het project elkaar veel meer en beter te vinden en ook meer samen te gaan werken.
 3. De blijvende route structuren waarmee musea aan elkaar verbonden zijn.
 4. De blijvende marketingmaterialen die de komende jaren gebruikt kunnen worden ter promotie van de musea.
 5. Het grote aantal inwoners dat voor het eerst kennis heeft gemaakt met één of meerdere musea en een hoge herhaalbezoek intentie heeft afgegeven.
 6. De groei in ambassadeurschap voor de musea van ondernemers, gastheren en gastvrouwen uit de regio.