ToerismePartners Land van Cuijk

Zelfs als je goede resultaten weet te behalen met destinatiemarketing, is bestemmingsmanagement het ultieme streven. Vanuit de overtuiging dat je samen meer bereikt, startten ondernemers, gemeente, de lokale DMO en vele andere organisaties in Land van Cuijk in 2022 daarom een community: ToerismePartners Land van Cuijk.

Oplossen maatschappelijke vraagstukken

Het uitgangspunt van de community is een stevig toeristisch programma met balans tussen bezoekers, bedrijven en bewoners. Verwoord als gezamenlijke ambitie: ervoor zorgen dat toerisme in het Land van Cuijk bijdraagt aan een gezonde economische ontwikkeling, een vitale leefomgeving, meer trots bij de inwoners én de oplossing van maatschappelijke vraagstukken.

Concrete voordelen

De overtuiging achter de community is dat samenwerking versterkt. Concrete voordelen maken dit tastbaar voor de deelnemers:

 • invloed op plannen voor promotie van recreatie en toerisme in Land van Cuijk;
 • meer kennis en nieuwe inzichten via het kennisprogramma SamenScholing;
 • exclusieve deelname aan georganiseerde activiteiten;
 • korting op deelname aan promotiemiddelen van Land van Cuijk.

134 deelnemende organisatie

Meteen in 2022 haakten meer dan 100 organisatie aan: overheden, ondernemers, onderzoeksinstellingen, onderwijs en andere organisaties die belang hebben bij een goede toeristische samenwerking. Zoals platforms, belangenorganisaties, winkeliers en communicatiebureaus. Inmiddels (november 2023) staat de teller op 134 deelnemers.

Meer bekendheid onder eigen inwoners

De samenwerking als ToerismePartners draagt bij aan meer samenhang en eenheid in de promotie van de toeristische bezienswaardigheden in Land van Cuijk. Ontstaan in januari 2022 is dit in hectares de grootste plattelandsgemeente van Brabant. Veel toeristische bezienswaardigheden zijn nog relatief onbekend bij de eigen inwoners. Deze zijn dan ook een belangrijke doelgroep van de toeristische promotie.

Vliegende start

Na de lancering was het doel om in 2023 'een vliegende start' te kunnen maken, met een concreet programma. Dit vereiste enerzijds de gebundelde krachten van voldoende deelnemers. Anderzijds was begeleiding van belang bij de uitvoering van het concept. Hiervoor was eenmalig een extra budget nodig, samengebracht door onder meer Gemeente Land van Cuijk en NBTC.

Toeristisch ondernemerschap stimuleren

Een plan van aanpak lag er direct bij de introductie van de community, in november 2022. Hoog op de agenda: het stimuleren van toeristisch ondernemerschap. De gefaseerde uitvoer van het plan bracht de leden direct al voordelen, bijvoorbeeld bij deelname aan promotiemiddelen en exclusieve toegang tot bepaalde bijeenkomsten van Visit Land van Cuijk.

Kennisdeling: SamenScholing

Dit najaar volgt, mede dankzij het Impulsbudget van NBTC, de lancering van een ambitieus kennisprogramma, Dit draagt de naam SamenScholing en bevat in 2023 onder meer verschillende workshops, een brainstorm en een inspiratiedag. Belangrijkste doel: de ToerismePartners helpen om beter en succesvoller te worden. Andere acties zijn deelname aan de eigen online vakantiebeurs, gezamenlijk adverteren, een netwerkdag en lezingen, zoals recent van sportmarketeer Bob van Oosterhout. Ook een 24uurs Toekomstsessie werd georganiseerd, evenals een Marketingexpeditie en een traject (samen met VisitBrabant) rondom internationalisering, gericht op vooral Duitse toeristen.

Vernieuwend

De samenwerking als toeristische community is wat ToerismeParters Land van Cuijk een innovatief concept maakt. Er is bewust gekozen voor een community en niet voor bijvoorbeeld een vereniging of een stichting met betaalde partnerschappen. Het ging nu eenmaal niet om een verdienmodel, maar om kansrijke samenwerkingen bij de toeristische ontwikkeling van dit gebied. Dit maakt de community vooral een concreet concept, dat te kopiëren is naar andere regio’s. ToerismePartners Land van Cuijk is in elk geval meer dan bereid om het idee en de ervaringen te delen met andere DMO’s.

   Budget

   Totaalkosten opbouw en inrichting ToerismePartners Land van Cuijk € 40.750,-
   Toegekende ondersteuning vanuit het impulsbudget € 14.263,-


   Planning

   Startdatum van het initiatief 1 januari 2023
   Einddatum van het initiatief 31 december 2023
   Opleverdatum voor het verantwoordingsrapport 9 april 2024

   Contactpersoon

   Erik Jansen, toeristisch manager, Visit Land van Cuijk