Belevingsgebied Veluwezoom

In tijden van oprukkende verstedelijking heeft de Veluwe als het grootste aaneengesloten natuurgebied van Nederland te maken met immer stijgende bezoekersaantallen. In de pracht van deze bestemming ligt ook de kwetsbaarheid: de unieke flora en fauna hebben tijd en ruimte nodig om te kunnen blijven groeien en bloeien. Intensief bezoekersmanagement moet leiden tot onder meer het verleggen van bezoekersstromen binnen de bestemming. Hiervoor worden zogenoemde belevingsgebieden in het leven geroepen. Veluwezoom is de pilot van dit project.

Het project Belevingsgebied Veluwezoom, ook wel Gelders Arcadië genoemd, is bedoeld om inwoners en bezoekers te verleiden tot een (langer) bezoek aan, en een (verdere) kennismaking met de Veluwezoom.

Interactieve belevingsobjecten

De Veluwezoom beslaat meer dan imposante, prachtige natuur. Het project Belevingsgebied Veluwezoom brengt dit letterlijk en figuurlijk in beeld. Interactieve belevingsobjecten op strategisch gekozen plekken verleiden bezoekers en inwoners om meer te ontdekken van de Veluwezoom. De objecten zijn feitelijk interactieve mini-exposities op basis van lokale historische verhalen. Op elke plek nodigen ze uit tot actie; bijvoorbeeld om te luisteren naar 9e-eeuwse literatuur, of te ‘scrollen’ door de verschillende kastelen en buitenhuizen. Op een volgende plek kunnen bezoekers een mini-waterval of ‘bedriegertje’ activeren, of draaien aan een wiel om te zien hoe de Veluwse stuwwal is ontstaan.

Iedere plek heeft zo zijn eigen verhaal. En in onderlinge samenhang brengen deze vertellingen de regionale (ontstaans)geschiedenis in beeld.

Bewustzijn cultuurhistorie

Ieder object verwijst naar de bredere context van het leven van toen en nu in deze bijzondere regio midden in Nederland. Zodat mensen zich al ontdekkend bewust worden van het magistrale Gesamtkunstwerk waar ze doorheen wandelen, fietsen of rijden.

Leefbaarheid in de kernen

De objecten geven meer belevingswaarde aan de plek waar de bezoeker op dat moment is. Ze geven op die manier inhoud aan de bestemmingsontwikkeling van de Veluwe. Objecten verwijzen ook naar de kleine kernen, zoals de dorpen Eerbeek en Velp. Dit leidt tot extra bestedingen van bezoekers bij de plaatselijke mkb-ondernemers. Zo draagt het project bij aan verbetering van het vestigingsklimaat en hiermee de leefbaarheid in de diverse dorpen.

Duurzaamheid

De Veluwezoom is erg mooi, maar ook bijzonder kwetsbaar. De gemeenten in de Veluwezoom werken daarom aan de realisatie van het Veluwse wandelnetwerk. Dit netwerk houdt rekening met de Gelderse recreatiezonering, die de meest kwetsbare delen van de Veluwe (op bepaalde momenten) ontziet.

De objecten van het project Belevingsgebied Veluwezoom worden bewust ontsloten langs de routes van dit wandel- en fietsnetwerk. Hiermee worden bezoekers geleid naar minder bekende plekken, die toch bezienswaardig zijn, bijvoorbeeld in het gebied tussen Wageningen en Brummen. Op deze manier dragen de objecten bij aan de spreiding van bezoek.

20 op maat gemaakte mini-exposities

De in totaal 20 buitenobjecten bestaan uit op maat gemaakte mini-exposities. De eerste tien belevingsobjecten worden opgeleverd voor eind 2023, op nog definitief te bepalen plaatsen.

Met de dan verkregen inzichten en het opgebouwde draagvlak is de verwachting dat de financiering en realisatie van de overige mini-exposities vlot zal verlopen.

Veluwebrede uitrol

De Veluwezoom is het eerste gebied waar de objecten worden gerealiseerd. Bedoeling is om de interactieve buitenexposities straks Veluwebreed uit te rollen. Het NBTC Impulsbudget geeft zo dus ook in een latere fase een boost aan de Veluwebrede ambitie voor bestemmingsmanagement.

Budget

Totaalkosten van basisproject (de eerste 10 objecten) € 191.705,20
Toegekende ondersteuning vanuit het impulsbudget € 30.000,-


Planning

De oplevering van de eerste 10 belevingsobjecten was gepland voor eind 2023; de realisatie van de overige objecten in de Veluwezoom is bedoeld voor eind 2024.
De verantwoording van de besteding van het landelijke impulsbudget staat inmiddels online.

Contactpersoon

Rémon Ridder, Strategisch Adviseur Fysieke Leefomgeving, Gemeente Brummen