Waardevol Van Gogh

Drenthe richt zich op de welvaart en het welzijn in brede zin van zijn inwoners en ondernemers. Passend toeristisch en recreatief aanbod draagt hierin bij aan het lokale voorzieningenniveau. Omgekeerd is Drenthe bij uitstek een bestemming die bijdraagt aan de nationale doelstelling om toeristisch bezoek te spreiden. Onder andere door bestaand aanbod te ontwikkelen tot aantrekkelijke bezienswaardigheden, worden bezoekers verleid dit bijzondere stukje Noordoost Nederland te verkennen. Van Gogh is hier in een aansprekende trekker.

In lijn met het gedachtegoed van bestemmingsmanagement richt het project Waardevol Van Gogh zich op ontwikkeling van recreatief en toeristisch aanbod waarvan ook de directe omgeving profiteert.

Van Gogh 3 maanden in Drenthe

Waardevol Van Gogh speelt zich af rond het Van Gogh Huis Drenthe in Nieuw-Amsterdam / Veenoord in het zuidoosten van Drenthe. 140 jaar geleden verbleef de wereldberoemde kunstenaar Vincent van Gogh 3 maanden lang in dit deel van Nederland. Het leidde tot zes schilderijen, enkele tientallen tekeningen en een beroemde serie brieven van de schilder aan zijn broer; samen onderdeel van het nationale cultuurhistorisch erfgoed.

Cultuurhistorie beleefbaar maken

Met de bijdrage uit het impulsbudget wordt deze Drentse periode van Van Gogh beter beleefbaar gemaakt. Niet alleen voor bezoekers, maar ook voor de eigen bewoners. Waardevol Van Gogh draagt bij aan de spreiding van bezoek in ons land; het betreft thematisch aanbod in een regio met een beperkter toeristisch en recreatief aanbod.

Hiernaast draagt het project bij aan de ambitie uit het Drentse Perspectief: om de trots en het respect voor de culturele identiteit onder bewoners te versterken en uit te dragen. Gekoppeld aan de verfraaiing van een aantal plekken in het dorp, vergroot en verstevigt Waardevol Van Gogh de bekendheid van dit stukje kunstgeschiedenis en het draagvlak voor het Van Gogh Huis onder bewoners. De toevoeging van horeca zorgt bovendien voor meer reuring in het dorp.

Cocreatie

In een tijd dat vitaliteit en leefbaarheid in de regio steeds meer onder druk staan, zijn vooral bewoners met elkaar het beste in staat om de leefbaarheid te borgen. Waardevol Van Gogh werd daarom opgezet in nadrukkelijke samenwerking met de bewoners van Nieuw-Amsterdam / Veenoord. Zij staan op veel momenten centraal, bijvoorbeeld bij het aanleggen van de Van Gogh bloemenweide en via uitingen op social media. Door co-creatie toe te passen juist waar dit minder vanzelfsprekend is, kreeg het thema leefbaarheid in het achterland van Drenthe een boost.

Behoud erfgoedlocatie

De gebiedsontwikkeling draagt met doordacht groenbeheer bovendien bij aan biodiversiteit en bescherming voor vogels en insecten. Ook wordt ingezet op het behoud en versterken van erfgoed. Het Van Gogh Huis Drenthe krijgt een upgrade en ook de oude silo, menig inwoner een doorn in het oog, wordt opgewaardeerd.
Zo blijft een unieke erfgoedlocatie - ook voor volgende generaties inwoners en bezoekers - behouden als het enige publiek toegankelijke huis in Nederland waar Vincent van Gogh woonde en werkte. Met de muurschilderingen wordt de silo ingezet als landmark. Een en ander versterkt de bekendheid en beleving van de culturele identiteit en leidt met een continue bezoekersstroom en de economische spin-off tot instandhouding van het voorzieningenniveau in Nieuw-Amsterdam / Veenoord.

Interventies

Waardevol Van Gogh bestaat uit een aantal interventies:

  • De ontwikkeling van het kunstwerk op de oude graansilo;
  • de aanleg van de Van Gogh bloemenweide;
  • de toevoeging van horeca met terras aan het Van Gogh Huis Drenthe, met onder andere een culturele huiskamerfunctie.

Budget

Totaalkosten van Waardevol Van Gogh € 193.573,-
Toegekende ondersteuning vanuit het impulsbudget € 30.000,-

Planning

Met ondersteuning uit het landelijke impulsbudget ging dit project van start op 1 juni 2023. De afronding van Waardevol Van Gogh vond plaats begin september 2023 en de projectverantwoording staat inmiddels online.

Contactpersoon

Elizabeth Stoit, Projectleider Van Gogh Drenthe, Marketing Drenthe